ANBI Status

De Belastingdienst heeft het per 1 januari 2014 verplicht gesteld volgende gegevens op onze website te vermelden:

Naam van de instelling: Stichting True You
RSIN /fiscaal nummer: 851254858
Bankrekeningnummer: NL42ABNA0575412631
Postadres:
True You Project
Braamweg 91
3768 CE Soest
Bestuur:
Voorzitter: Nadine de Vos – de Goede
Penningmeester: Joëlle de Goede

Al het werk van het True You Bestuur vindt plaats op vrijwilliger basis. Hiervoor worden geen vergoedingen uitgekeerd aan het bestuur. Alle inkomsten en giften worden gebruikt voor het bekostigen van de projecten, de materialen, huur van locaties. In ons beleidsplan vindt u een beschrijving van de doelstelling van de ANBI.
Beleidsplan True You 2012

“True You heeft als doel jongvolwassenen uit te dagen in hun leven: op zoek naar God en zichzelf. Wij helpen hen stappen te zetten in hun geloofsleven en zo dichter naar God te groeien. Om zo te groeien in wie zij zijn in deze wereld en een aantrekkelijke levensstijl uit te stralen naar hun vrienden, familie en omgeving.”