The truth will set free

Vrouwen de kracht van Gods Waarheid in hun leven laten ervaren en laten zien dat deze Waarheid niet ouderwets of achterhaald is. Maar juist heel bruikbaar, ook vandaag de dag. Dat is ons verlangen.

“You will know the truth and the truth will set you free”
(John 8:32)

Deze Waarheid is niet een boek, een gedachte, normen en waarden, een set van regels of spiritualiteit. Deze Waarheid is een Persoon. Jezus, de Waarheid over wie God werkelijk is. Het kennen van deze Waarheid, zo zegt Jezus zelf: “zal u bevrijden”. Het opent de ogen van mensen voor hun eigen leven en brengt ons terug naar God Zelf. Hiermee willen we de levens van mensen om ons heen raken met de Waarheid die vrij maakt.